Bemutatkozás / Híres szülötteink

Híres szülötteinkdr. Keszei Ernő, egyetemi tanár, vegyész
(Jákfa, 1951 - -)

1975: Vegyészdiploma, 1978: doktori, 1995 habilitáció, ELTE
1977 óta az ELTE Fizikai Kémiai Tanszékén dolgozik, 1999-től egyetemi tanár, 1993-2007 tanszékvezető.
1985-87 és 1989-91 vendégkutató a kanadai Sherbrooke-i Egyetemen.
1998 óta az MTA doktora.
Szervezeti tagság:
Fizikai-kémiai és Szervetlen Kémiai Bizottság
Kutatási témák:
Femtoszekundumos kísérletek kiértékelése numerikus dekonvolúcióval
Elektronszolvatáció kinetikája és dinamikája
Ultragyors (szubpikoszekundumos) elektron-és energiaátadási reakciók
Elektrontranszport és termalizáció kondenzált közegben
Molekulák orientációja folyadékokban
Rayleigh-fényszórás alkalmazása polimeroldatok és egyszerû folyadékok tanulmányozására
Átesõ és szabadföldi esõvizek tanulmányozása természetes erdõben
Knudsen-párologtató építése tömegspektrométeres ionforrásokba
Amorf félvezetõk párolgásának tanulmányozása
Halogénezett szénhidrogének pirolízisének tömegspektrometriás vizsgálata
Beszél angolul, franciául, németül, oroszul és svédül, de olvasni szeret latinul és ógörögül is.


« Vissza az előző oldalra!

Jákfa Község Önkormányzata - Magyar