Jákfa Helyi Építési Szabályzat

Jákfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2005(IV.29.) önkormányzati rendelete elérhető a https//or.njt.hu oldalon

Jákfa Község Önkormányzata - Magyar